Hoe ziet ons Coachingstraject eruit?

In onze coachingsgesprekken help ik je opnieuw in contact te komen met je kwaliteiten en mogelijkheden. In een eerste intake gesprek krijgen we met elkaar helder wat jouw vraag is (zie werkwijze Inchange). Dat stemmen we samen af. In ons gesprek komen diverse levensfasen ter sprake om een duidelijk beeld te vormen van je huidige situatie. In vervolggesprekken onderzoeken we ook welke gedachten en emoties een rol spelen in het maken van keuzes. Je prestaties worden voor een belangrijk deel bepaald door je willen en kunnen maar daarin kun je ook belemmeringen ervaren of zelf opwerpen. Mijn coaching is erop gericht om een brug te slaan tussen en het willen en het kunnen, namelijk door te ervaren. Door te spiegelen en te reflecteren help ik je jouw eigen weg te vinden. Het resultaat van het coachingstraject is natuurlijk medeafhankelijk van jouw inzet. Maar doel van de coaching is om een nieuw of oorspronkelijk pad te vinden waarop je verder kunt. Bij coaching gaan reflectie, bewustwording en praktische aanpak richting arbeidsmarkt hand in hand. Ik kijk hierin als coach naar het geheel. De gesprekken die wij voeren zijn vertrouwelijk.  

Werkwijze

Ik ga uit van jouw vraag en zoek naar de rode draad in die vraag. Het kan zijn dat je je vraag nog niet helemaal helder hebt, maar dat geeft niets. Je kunt erop rekennen dat dat verandert in ons gesprek!. En wij geven daar samen vorm aan. Op basis daarvan schrijf ik een op maat gemaakte aanpak en offerte. Als je hiermee akkoord bent, gaan wij van start. Sessies duren gemiddeld een uur en meestal spreken we, afhankelijk van de vraag en problematiek, rond de acht tot tien sessies af. Na afloop vindt er een evaluatie plaats. Indien gewenst maak ik een rapportage. De gesprekken die wij voeren zijn uiteraard vertrouwelijk.

Coaching bij

Verbeteren werkpositie, vitaliteit / gezondheid, hoogbegaafdheid, talentbegeleiding, hoogsensitiviteit, bore-out, adhd, autisme, 2e generatie oorlogsslachtoffers, rouwverwerking, burn-out, interpersoonlijke vraagstukken, (baan) verlies en verbeteren werk/familie/liefdes relaties.

Netwerk 

Om jou als klant zo goed mogelijk te kunnen helpen, stel ik als het past mijn netwerk beschikbaar. Concreet betekent het dat je sollicitatiegesprekken kunt oefenen, informatie kunt krijgen uit netwerkgesprekken of dat ik je in beeld breng bij mogelijke opdrachtgevers of werkgevers. Dat is niet vanzelfsprekend en ik verwacht dat je professioneel en discreet met de geboden kansen omgaat.