Gestalt therapie

is ‘de therapie van contact maken’. Het is een cliënt gerichte benadering dat je helpt om focus en begrip te krijgen op het heden, het nu. Door Gestalt therapie leer je meer gewaarzijn te ontwikkelen over je eigen gedachten, gevoelens en behoeften. Door middel van het doen van experimenten ondervind je nieuwe mogelijkheden in jezelf. Ik maak gebruik binnen de Gestalt therapie van verschillende methoden zoals lichaamswerk, dansen, tekenen en drama. En andere hulpbronnen zoals muziek en film. Ook het werken met paarden kan hier een centrale plek bij innemen.

Voor wie?

Gestalt therapie kan helpen voor cliënten die kampen met angsten, depressie, laag zelfbeeld, relatieproblemen en lichamelijke klachten. Voorwaarden voor mij om met cliënten te werken is dat je geïnteresseerd bent om aan jezelf, je eigen rol in relatie tot anderen (welke geleid hebben tot ongemakkelijke situaties) te werken. Ik ben in het contact met jou gefocused op wat zich in het moment afspeelt, in plaats van waarom dingen gebeuren. Er wordt dus niet eindeloos geanalyseerd. Door in het hier en nu te voelen en doorleven kun je ‘begrijpen’. Dat is een proces waar ik jou als therapeut in kan ondersteunen. Het is geen quick fix of APK therapie. Wel een therapie waarbij je leert jezelf te worden en in verbinding met anderen te zijn!

Oorsprong

Het woord Gestalt betekent geheel en is ontwikkeld door Fritz en Laura Perls. Met het geheel wordt bedoeld, als entiteit bestaande uit lichaam, geest, ziel en door het verleden naar het heden te brengen in plaats van terug te kijken naar hoe dingen waren. Perls geloofde dat we niet in een wereld leven om te voldoen aan het beeld wat anderen van ons hebben, en dat zouden wij ook niet moeten vragen van anderen. 

Gestalt therapie helpt cliënten beter zichzelf te begrijpen en hoe hun keuzes die zij hebben gemaakt effect hebben op hun gezondheid en hun relaties. Wanneer je hier meer over wilt weten en wat ik voor jou kan betekenen kun je vrijblijvend contact opnemen.